Skip to content

Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie

-Peter Drucker

Nasza wizja

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i produkcyjnych stwarza ogromny potencjał do rozwoju zarówno dojrzałych firm jak i startupów. Często jednak występuje problem z niewykorzystaniem potencjału lub brakiem rentowności tych przedsiębiorstw. Okazuje się, że organizacje te nie mają odpowiedniego modelu biznesowego, który pozwalałby im skutecznie funkcjonować na rynku, pozyskiwać i zatrzymywać klientów, a także zarządzać finansami firmy.

Dlatego tak ważne jest dla nas wybranie odpowiedniej strategii biznesowej dla nowych przedsięwzięć. Dzięki naszemu doświadczeniu i zdobytej wiedzy jesteśmy w stanie dokładnie ocenić możliwości rozwoju nowych projektów. Dzięki dogłębnej analizie inwestujemy w firmy, które mają wysoką rentowność w długim okresie.

Kim jesteśmy?

Nasza firma – Venture Eleven została założona w 2015 roku. Spółka jest zaangażowana w działania inwestycyjne, takie jak zakup pakietów akcji lub udziałów bądź projekty inwestycyjne o oczekiwanej wysokiej stopie zwrotu z zainwestowanych środków.
Nasze główne obszary zainteresowań to sektory przemysłowe, produkcyjne oraz technologiczne. Stale pracujemy nad zwiększaniem wartości naszego portfela inwestycyjnego poprzez aktywne zarządzanie, przejęcia i partnerstwa strategiczne.

Ważne jest dla nas dbanie o każdy projekt, dlatego oprócz inwestycji zajmujemy się również kwestiami administracyjnymi i zarządczymi. Ważnym aspektem jest dla nas realistyczna ocena potencjału rozwojowego nowych przedsięwzięć. W naszej działalności nie kierujemy się najnowszymi ani przejściowymi trendami. Standardy inwestycyjne i wartości, do których byliśmy wierni przez wiele lat, są dla nas niezbędne. Wierzymy również w lojalność wobec naszych partnerów biznesowych, stosowanie sprawdzonych praktyk inwestycyjnych, etykę i przejrzyste zasady współpracy.

Zakres naszych działań

Zakres działalności

PRZEJĘCIA

Zajmujemy się poszukiwaniem rentownych, przynoszących zysk spółek, które cechują się dynamicznym rozwojem i operują w perspektywicznych branżach

INWESTYCJE

Inwestujemy w projekty, które według nas mają duży potencjał rozwoju i posiadają już pierwszych klientów oraz przychody

STRATEGIA ROZWOJU FIRMY

Opracowujemy strategię rozwoju firmy, która pozwoli wzmocnić pozycję rynkową i zdobyć przewagę nad konkurencją.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Doskonalimy wydajność aktualnych procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa.

RESTRUKTURYZACJA

Poprawiamy wyniki działania przedsiębiorstwa poprzez zmodyfikowanie struktury funkcjonowania oraz optymalizację poziomu kosztów.

AUDYT STRATEGICZNY

Analizujemy oraz oceniamy jakość procesów wewnętrznych w firmach. Dzięki obiektywnemu spojrzeniu, opracowujemy wnioski umożliwiające poprawę działań i rentowności w przedsiębiorstwach

W co inwestujemy?

Przemysłowe

Firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, które posiadają wzrostową tendencję względem przychodów oraz zysków.

Technologiczne

Spółki które cechują się unikalnymi pomysłami, dynamicznym rozwojem, jak również rosnącymi przychodami

Warto zaznaczyć, że nasze fundusze przeznaczone są dla firm w fazie serii A lub na wczesnych etapach rozwoju tzw. fazy seed lub wczesnego rozwoju. Na tym etapie nowych przedsięwzięć łatwiej jest przewidzieć potencjalny zwrot z inwestycji.

Sektory w które inwestujemy

Przemysł 4.0

Firmy produkcyjne, charakteryzujące się wysokim stopniem automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych, z branżowym know-how oraz wyróżniającym się sposobem działania.

Fintech

Firmy zajmujące się technologiami modernizującymi i automatyzującymi pracę w sektorze finansowym.

VR / AR / Mobile Technologies

Firmy, które tworzą oprogramowanie dla wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości jak i podmioty, które tworzą oprogramowanie dedykowane dla smartfonów i urządzeń mobilnych.

Nieruchomości

Nieruchomości komercyjne o wysokim zwrocie z inwestycji.

IoT

Firmy produkujące oprogramowanie, które pozwala kontrolować wiele urządzeń bezprzewodowych przez Internet.

Odnawialne źródła energii

Firmy zajmujące się technologiami usprawniającymi pozyskiwanie naturalnych, odnawialnych źródeł energii.

Zobowiązanie kapitałowe

€100.000 - €5.000.000

W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej nasze zaangażowanie kapitałowe jest różne. Obecne inwestycje Venture Eleven wahają się od kilku punktów procentowych do ponad 50%. Przy większych projektach współpracujemy z innymi inwestorami finansowym.

Nasze Portfolio

Skontaktuj się z nami

VENTURE ELEVEN Sp z o.o.
REGON: 362664828
NIP: 6793117064
KRS: 0000578660
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Venture Eleven jest częścią

Wyślij zapytanie